Definició

La importància de la visita al podòleg esportiu recau en què es realitza una exploració articular i dermatològica del peu, tant en càrrega com en descàrrega i també es valora l’estàtica i la dinàmica del peu mitjançant sistemes informatitzats que ens indiquen les zones de major pressió del peu.
Si cal, es realitzen filmacions del gest esportiu real on es pot produir la lesió, així després es poden examinar amb aquests sistemes informatitzats. Es valoren tots els paràmetres però d'una manera exhaustiva el moviment de pronació - "peu cap a la part interior" - ja que és en la majoria dels casos el desencadenant de les lesions a nivell del peu i en l'aparell locomotor.