Ungles

Morat sota l’ungla (Hematoma subunguial)


Fong a l’ungla (Onicomicosi)


Call en canal de l’ungla (Heloma periunguial)


Call sota l’ungla (Heloma subunguial)
Pell dura amb nucli sota l’ungla. Enucleació del nucli anomenat.

Ungla clavada. Unglera. (Onicocriptosi)
Primer, tractament no agressiu. “reeducació unguial”. Posteriorment, si és requerit, tractament quirúrgic.

Degeneració de l’ungla (Onicogrifosi)
Fresat de l’ungla